Hiu Nafsu Makan

HIU Nafsu Makan Herbal Indo Utama Tiap kapsul mengandung ekstrak : Temu Ireng (Curcuma aeruginosa rhizoma) …… 100 mg Kunyit (Curcuma domestica